Nemocnica HNsP Pôrodnícke oddelenie

HNsP Trstená Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Kompletná elektroinštalácia a rozvodňa NN
Kompletná rekonštrukcia kúrenia a ZTI